Bedrijfsmakelaardij

Er zijn tal van factoren die bepalen hoe groot het succes van uw organisatie is. 

Onze bijdrage aan uw succes is deskundige en zakelijke advisering bij het zoeken, kopen/verkopen of huren/verhuren van uw bedrijfs-, winkel- of kantoorpand. Ook een professionele, objectieve taxatie door beëdigde specialisten hoort daarbij.


Winkelruimten

VAN DE LAAR MAKELAARS zijn winkelspecialisten in Limburg. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u van dienst zijn bij de verhuur en verkoop van uw winkelobject. Daarnaast adviseren en begeleiden wij winkelketens bij hun expansie.

Tevens verzorgen wij projectmatige verhuur van winkelcentra voor projectontwikkelaars en voor institutionele- en particuliere beleggers.


Taxaties

Het taxeren van Onroerende Zaken is een vak apart. Het is bovendien een zeer dynamisch vak, omdat wettelijke regelingen en bepalingen met enige regelmaat worden aangepast of herzien. Daarom wordt ook de kennis van onze taxateurs regelmatig op (actualiteits-) waarde geschat. Wij hanteren daarvoor een eigen taxatiemethodiek die zich inmiddels bewezen heeft.

Wij taxeren voor diverse doeleinden:

  • fiscale doeleinden/ minnelijke waarderingen;
  • financieringsdoeleinden;
  • huurprijsaanpassingen winkelruimten (ex artikel 7:303 BW);
  • aankoop/verkoop doeleinden;

Eén van onze specialisaties zijn fiscale waarderingen (minnelijke waarderingen).


Vastgoedbeleggingen

VAN DE LAAR MAKELAARS zijn door de jarenlange ervaring gespecialiseerd in aankoop- en verkoopbemiddeling van vastgoedbeleggingen voor onze relaties, waaronder vastgoedportefeuilles. Voor diverse particuliere- en institutionele beleggers hebben wij in de afgelopen jaren beleggingsonroerendgoed aangekocht en verkocht.


Vastgoedadvies

(Her)huisvesting betekent (her)ijken waar de organisatie voor staat en (her)overwegen wat de kosten en baten zijn. Wij laten u het verschil zien tussen de huisvestingslasten van uw huidige en uw gewenste locatie, zodat u een optimale afweging kunt maken.

Als de huisvesting van een organisatie ter sprake komt, wordt vaak te vroeg de vraag gesteld waar men zich wil vestigen.

Terwijl eerst de waarom-vraag beantwoord dient te worden. Een veelomvattende vraag, zo leert onze ervaring. Huisvestingsvraagstukken zijn complex en intensief, omdat naast de locatie ook zaken als logistiek, wetgeving, trends, marktwerking, wensen van het personeel en corporate imago bepalen of u nu kiest voor nieuwbouw of herhuisvesting in een bestaand gebouw.

Dit alles (en meer) vindt u terug in het Programma van Eisen, dat wij voor en met u samenstellen. Het maakt onderdeel uit van onze unieke analysemethode, waarbij persoonlijke begeleiding en de coördinatie van het totale huisvestingsproces voorop staan. Wij selecteren de meest geschikte bouw- en ontwikkelingspartijen en verzorgen marktrapportages.

VAN DE LAAR MAKELAARS verstrekken diverse soorten vastgoedadviezen aan marktpartijen.